Dopad nového zákona o spotřebitelském úvěru na bankovní půjčky

Dopad nového zákona o spotřebitelském úvěru na bankovní půjčky

vloženo do: INSPIRACE | 0
facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

 

Prvního prosince 2016 vstoupila v platnost dlouho očekávaná novela zákona o spotřebitelském úvěru. Počínaje tímto dnem se výrazně zpřísnily povinnosti poskytovatelů úvěrů a spotřebitelům naopak přibyla nová práva, díky kterým nabyli silnějšího postavení. Jaký bude mít regulace konkrétní dopad na spotřebitele a koho se víc dotkne?

Tento zákon přinesl doslova revoluci do vztahu mezi poskytovatelem úvěru a spotřebitelem. Změny se týkají všech aspektů poskytování úvěrů, včetně těch hypotečních. Hlavním smyslem nové úpravy zákona je zamést s nepoctivými úvěrovými společnostmi a pročistit tak finanční trh od malých a často pochybných poskytovatelů spotřebitelských úvěrů. Ti budou nově potřebovat ke svému podnikání licenci od České národní banky a také složit minimální kapitál ve výši 20 milionů korun. Licence budou udělovány na základě odborné způsobilosti, živnostenské oprávnění tedy už nestačí. Zároveň je potřeba mít dosažené alespoň středoškolské vzdělání nebo tři roky praxe v oboru.

Zákon o úvěru obsahuje mnoho novinek, které budou lépe chránit běžné spotřebitele před neetickými praktikami a zcela neadekvátními pokutami a sankcemi. Jak to bude vypadat v praxi?

Strop na sankce za pozdní splácení

Dosud byla výše pokuty při nesplácení jenom volně omezená. Zákon limity nestanovoval, pouze říkal, že sankce nesmí být v rozporu s dobrými mravy, o čemž rozhodoval v konkrétních případech soud. Toho zneužívaly některé lichvářské společnosti k vytváření dostatečného zisku na úkor spotřebitele. Nyní firmy mohou dlužníkům účtovat pouze účelně vynaložené náklady vzniklé vymáháním dluhu, zákonný úrok z prodlení, který činí 8 %, a smluvní pokutu, přičemž zákon stanovuje maximální výši této pokuty na 0,1 % denně z částky, s kterou je spotřebitel v prodlení. Celkově penále a smluvní pokuty nesmějí přesáhnout 70 % celkové dlužné částky, maximálně však 200 000 Kč. Tato regulace přinese dlužníkům větší jistotu, že když budou řádně splácet úvěr, nedostanou se ze dne na den do existenčních problémů.

Předčasné splacení hypotéky za lepších podmínek

Podle nového zákona by lidé s hypotékou mohli splatit až 25 % úvěru bez jakékoliv sankce i mimo termín, kdy končí fixační období. Poskytovatel si bude moci účtovat opět pouze účelně vynaložené náklady, které mu v souvislosti s předčasným splacením skutečně vzniknou. Mezi ně patří například vyplacení úroků investorům, od kterých si banka půjčila, případně náklady na provize zprostředkovatelům. Zcela zdarma je nyní možné splatit hypotéku v těžkých životních situacích, jako je smrt, dlouhodobá nemoc nebo invalidita dlužníka.

Na nedostatečné prověření klienta doplatí poskytovatel

Nový zákon také snižuje zodpovědnost klienta v případě, že se dostane do problémů s řádným splácením. Přísněji se nyní posuzují situace, kdy poskytovatel půjčky nedostatečně prověří schopnost žadatele splácet půjčku ze svých pravidelných příjmů. Dosud to bylo nastavené tak, že se smlouva stala neplatnou a dlužník musel takřka okamžitě uhradit půjčenou sumu. Nyní se odpovědnost za nesplácení do velké míry přesouvá na stranu poskytovatele. Nově totiž může nedostatečně prověřený klient splácet půjčené peníze podle svých možností. To znamená, že spotřebitel sice musí splatit celou jistinu, avšak s poskytovatelem se dohodne na takových splátkách, které je schopen reálně splácet. Splatnost se tak může výrazně prodloužit.

facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

A co vy na to?

:D :-) :( :o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: