Co dělat, když nájemníci neplatí? I majitelé nemovitostí mají svá práva

Co dělat, když nájemníci neplatí? I majitelé nemovitostí mají svá práva

vloženo do: INSPIRACE | 0
facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Podle posledních dostupných statistik má v České republice exekuce téměř desetina obyvatel nad patnáct let. A přestože platy rostou a v posledních letech zaznamenáváme rekordně nízkou nezaměstnanost, toto číslo, zdá se, stále roste. Exekuce však zdaleka nejsou jediným důvodem, proč se nájemníci s nájemným zpozdí nebo jej po dobu několika měsíců vůbec nezaplatí. Snadno se tak může stát, že právě takové osobě budeme pronajímat naši nemovitost. Již dávno však neplatí, že jsou v takovém případe české zákony na straně nájemníků a majitelé nemovitostí mohou využít všech obranných prostředků, které jim zákon dává.

Tříměsíční lhůta

V případě, že nájemník dluží za nájemné, nejjednodušším způsobem je pokrýt tento dluh z kauce. Ta může být ve smlouvě dle občanského zákoníku stanovena až na šestinásobek měsíčního nájemného. Neplacení nájemného je však většinou varováním toho, že další problémy budou následovat a je třeba začít jednat. Pokud tedy nájemník pronajímateli dluží za nájem, je možné nájemní smlouvu na dobu určitou i neurčitou vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet od prvního kalendářního dne v měsíci, který následuje po doručení výpovědi nájemníkovi. Právo okamžité výpovědi má poté pronajímatel v případě, kdy nájemník neplatí nájemné a služby za tři měsíce a více. Je však třeba si v tomto případě uvědomit, že důležitá je výše dluhu, nikoli doba, po kterou nájemník nájemné neplatí. Třemi měsíci se tak nemyslí časový úsek, ale doba, kdy dluh dosáhne výše třech nájmů. V praxi to ovšem neznamená to, že se nájemník po okamžité výpovědi musí vystěhovat. Předem je totiž třeba ho písemně vyzvat, aby dluh uhradil a když ani po písemné urgenci nezaplatí, je možné mu dát okamžitou výpověď. Pak má nájemník dle zákona povinnost byt vyklidit do jednoho měsíce.

Výpověď zároveň musí obsahovat určité náležitosti jako například důvody k ní či informace, že nájemník může vznést námitky nebo se obrátit na soud s žádostí o přezkoumání její oprávněnosti. Zároveň je nutné si uvědomit, že v žádném případě nemůžete nájemníka nechat z bytu vyvést násilím nebo do bytu vstoupit bez jeho svolení, a to i v případě, že je nájemní smlouva již ukončená. Dojde-li tedy k situaci, kdy jste udělali ze zákona vše správně a již uplynula doba, ve které se měl nájemník vystěhovat, vaším jediným řešením je mít v ruce rozhodnutí soudu o vyklizení nemovitosti. Jednání nájemníka je totiž v těchto případech protiprávní, ale případnou trestní odpovědnost za něj může nést až ve chvíli, kdy soud pravomocně rozhodne, že musí byt opustit a vyklidit.

Prevence a obezřetnost

Stále tak platí, že je nutné být při hledání vhodného nájemníka extrémně opatrný a obezřetný. V dnešní době je však již také nabízena služba garantovaného nájmu, která v podstatě eliminuje riziko neplatičů. Na českém trhu ji nabízí například nezávislá realitní společnost Bohemian Estates a tato služba je určena všem, kteří chtějí pravidelně inkasovat nájemné a o nic se nestarat. Nájemníkem je totiž v takovém případě přímo Bohemian Estates, která poté uzavírá podnájemní smlouvu s vhodným kandidátem. Ten je navíc prověřován v registru dlužníků. Ať už se však podnájemník z nemovitosti vystěhuje nebo dojde k případu neplacení nájemného, pronajímatel se nemusí ničeho obávat. Společnost se zároveň stará i o veškerou administrativu jako přepis energií a zajišťuje pravidelné opravy a údržbu. Nemovitost je také poté vrácena v původním stavu a pronajímatel je zcela zbaven jakýchkoli starostí.

facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

A co vy na to?

:D :-) :( :o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: